Latijntweets

Jawel, er is een comeback van de Latijntweets: niet meer de historische feiten uit de Klassieke oudheid, maar wel elke dag een nieuw citaat of uitdrukking. Ik ga ze hier op het einde van de maand dan wel netjes verzamelen, maar eigenlijk kan je ze het best van al volgen via de twitteraccount @latijntweets. Eentje per dag is namelijk makkelijker te verteren dan een opsomming van dertig stuks, vermoed ik zo.

Hoe dan ook: Latijn blijft hier een constante, vrees ik.

Latijntweets juli

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van de voorbije maanden vindt u hier.

* Op 5 juli herdachten de Romeinen de Poplifugia, ofte de vlucht van de Romeinen uit de stad in 390 AC toen ze aangevallen werden door buren.

* 6 juli = de eerste dag van de Ludi Apollinares, grote festiviteiten ter ere van de god Apollo #latijntweet

* Op 9 juli hielden de Romeinen de Caprotinia, ter ere van Juno. Slavinnen liepen op die dag rond, zichzelf slaand met vuisten en stokken.

* Op 10 juli 48 AC kan Caesar tenauwernood een catastrofale nederlaag tegen Pompeius vermijden, in de Slag bij Dyrrhachium in Macedonië.

* Nog op 10 juli sterft keizer Hadrianus aan een hartaanval in Baiae. Hij wordt in Rome begraven in zijn tombe naast zijn vrouw.

* 12 juli 100 AC: de geboortedag van Gaius Julius Caesar. Hij zal sterven op 56jarige leeftijd door de hand van zijn adoptiefzoon Brutus

* 19 juli: vandaag in 64 PC raast een gigantisch vuur door Rome en vernielt het grootste deel van de stad. Nero wordt valselijk beschuldigd.

* 20 juli: vandaag in 356 AC, dus liefst 2370 jaar geleden, werd Alexander de Grote geboren. #oudheidtweet

* Op 21 juli 356 AC gaat de tempel van Artemis in Efese, een van de zeven wereldwonderen, in vlammen op. Wellicht brandstichting.

* Op 25 juli hielden de Romeinen de Furrinalia, naar de oude obscure godin Furrina. Het festival had wellicht te maken met water… #Latijn

* Op 31 juli 30 AC haalt Antonius bij Alexandrië een kleine overwinning op Octavianus, maar het merendeel van zijn troepen deserteert.

Latijntweets juni

Ugh, wilde ik de Latijntweets van juli even oplijsten, moest ik vaststellen dat ik die van juni nog geeneens in een lijstje had gezet. Bij deze dus.

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van de voorbije maanden vindt u hier.

* Van 6 tot 15 juni liepen bij de Romeinen de Vestalia, het feest waarbij Vesta, godin van huis en haard, werd geëerd, vooral door vrouwen.

* Op 8 juni 68 roept de Romeinse senaat Galba uit tot nieuwe keizer. Hij zal het acht maanden uithouden voor hij vermoord wordt #latijntweet

* Op 9 juni 68, een dag dus na Galba’s kroning, pleegt Nero zelfmoord, terwijl hij verzen uit de Ilias declameert.

* Op 10 juni 323 AC sterft Alexander de Grote, amper 33 jaar oud, in Babylon. Hij liet een van de grootste wereldrijken ooit achter.

* Volgens berekeningen van Eratosthenes werd op 11 juni 1184 AC Troje geplunderd en verwoest. Dat paard, weet u wel?

* Op 20 juni werd het festival van Summanus gehouden, de god van de nachtelijke donder, in tegenstelling tot Jupiter, die van de dagdonder ^^

* Op 21 juni 217 BC werden de Romeinen onder het bevel van Flaminius in de val gelokt en verslagen door Hannibal bij het Trasimeense Meer.

* Op 22/06/168 AC verslaan de Romeinen bij Pydna koning Perseus, die zich daarop overgeeft en zo de derde Macedonische oorlog beëindigt.

* 23 juni: vandaag in 79 PC stierf keizer Vespasianus na tien jaar heerschappij. Hij was de vierde keizer van het beruchte vierkeizersjaar 69 #latijn

* Op 27 juli hielden de Romeinen een feest ter ere van de Lares, of de plaatsgebonden huisgoden #latijntweet

 

Latijntweets mei

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van de voorbije maanden vindt u hier.

* 1 mei was het feest van de Bona Dea: een vrouwenfeest waarbij geen mannen toegelaten waren. Clodius bracht zichzelf zo in zware problemen.

* 9 mei: vandaag hielden de Romeinen de eerste van de drie Lemuria: feesten waarbij de kwade geesten van de doden werden verdreven met bonen.

* 13 mei: dag drie van de Lemuria: het gezinshoofd stond op om middernacht en liep blootsvoets rond het huis, terwijl hij bonen over de schouder wierp. De incantatie was: “haec ego mitto; his redimo meque meosque fabis”. Mei was door dit dodenritueel niet geschikt voor huwelijken.

* 15 mei was de Mercuralia: het grote feest ter ere van Mercurius, waarbij handelaars zichzelf, hun schepen en handelszaak besprenkelden.

* Op 23 mei vierden de Romeinen de Rosalia, of het Rozenfeest, waarbij ze met rozen de doden eerden.

* Op 24 mei 15 AC werd generaal Germanicus geboren, achterneef van Augustus, adoptiefzoon van Tiberius, vader van Caligula, broer van Claudius

* Op 28/05/585 AC is er een zonsverduistering, voorspeld door de Griekse filosoof Thales. Dit wordt een spildatum voor tijdsrekening.

Latijntweets april

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van de voorbije maanden vindt u hier.

* Op 1 april vierden de Romeinen de Veneralia, ter ere van Venus Verticordia (de hartenveranderaar) en Fortuna Virilis (het mannelijke lot)

* Op 6 april in 49 AC vocht Caesar de slag bij Thapsus uit tegen Scipio en Cato Jr., de laatste grote slag waarbij olifanten werden ingezet.

* 12 april: vandaag werd de eerste dag van de Cerealia gevierd, een zevendaags festival voor de godin Ceres, met wagenrennen en theateropvoeringen.

* 14 april 43 AC: Marcus Antonius verslaat bij Mutina de troepen van consul Pansa, maar wordt daarop dadelijk verslagen door de andere consul Hirtius

In 69 verslaat Vitellius, aanvoerder van de troepen aan de Rijn, keizer Otho in de Slag bij Bedriacum, en grijpt daarop de troon. #Latijn

Een jaar later, in 70, belegert Titus, de zoon van keizer Vespasianus, Jeruzalem met vier legioenen: de start van nieuwe rijkdom in Rome.

* 15 april: vandaag hielden de Romeinen de Fordicidia, een festival voor de vruchtbaarheid van vee en gewassen. Er werd een drachtige koe geofferd.

* Op 16 april 69 pleegde Otho, tweede keizer uit het fameuze vierkeizersjaar, zelfmoord, om verdere oorlog te vermijden. Helaas…

* Een dag later, op 17 april 69, wint Vitellius de eerste slag bij Bedriacum, en wordt door de senaat als keizer geaccepteerd #latijntweet

* 19 april: vandaag, in 65 PC, verraadt de vrijgelatene Milichus het plan van Piso om keizer Nero te vermoorden. Allen worden gearresteerd, velen gedood

* 21 april 753 AC: de traditionele stichtingsdatum van Rome door Romulus en Remus. Gelukkige verjaardag, Rome!

* 23 april: de Vinalia Prima: het wijnfeest tev. Venus en Jupiter, waarbij de vorige wijn gezegend/geproefd werd, en een goede oogst gevraagd.

* 24 april 1184 voor Christus geldt traditioneel als de datum van de val van Troje. Jawel, die met Achilles, Hector en dat houten paard.

* 25 april 404 AC: de Spartaanse troepen van Lysander verslaan de Atheense, en beëindigen daarmee de tweede Peloponnesische Oorlog.

* Op 25/04 hielden de Romeinen de Robigalia: een festival met spelen en het rituele offer van een hond om graan tegen ziekte te beschermen.

* 28 april: vandaag begon in Rome de Floralia: speelse volksfeesten ter ere van Flora, godin van bloemen, planten en vruchtbaarheid. #latijntweet

 

Latijntweets maart

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van de voorbije maanden vindt u hier.

* Gisteren, 1 maart dus, was het Romeinse Nieuwjaar. Er waren feesten voor Mars en Juno, en het Vestaalse vuur werd vernieuwd #latijntweet

* 7 maart was voor de Romeinen een van de drie feestdagen ter ere van Vejovis, een hele oude Italische god, waarvan we de betekenis niet weten

* 10 maart: vandaag in 241 BC brengt de Romeinse vloot bij Aegusa de Carthaagse vloot tot zinken, en beëindigt zo de eerste Punische oorlog.

* 15 maart: op de Iden van maart 44 BC werd Caesar door zijn adoptiefzoon Brutus en verscheidene andere senators neergestoken. Hij wilde te veel macht.

* 17 maart: vandaag werden in het oude Rome de Liberalia gevierd, het feest van volwassen worden van de jongens. #latijntweet

* 18 maart: vandaag, maar dan in 37, verklaart de senaat keizer Tiberius’ testament ongeldig, en roept Caligula uit tot nieuwe keizer. #latijntweet

* 19 maart: vandaag was het feest van de Quinquatria, ter ere van Minerva. Hierop nodigde Nero zijn moeder Agrippina uit om haar te vermoorden.

* Op 20 maart -43 werd de Romeinse topdichter Ovidius geboren. Zijn werk wordt nog steeds tot de absolute top gerekend, en terecht. #latijn

* 23 maart was voor de Romeinen het slot van de Quinquatria met het Tubilustrium: een feest en ceremonie om de legers oorlogsklaar te maken

* Op 25 maart vierden de Romeinen de Hilaria, een lente-equinoxfeest ter ere van moedergodin Cybele. De naam drukte vreugde uit. #latijntweet

* 30 maart was de feestdag van Salus, de Romeinse godin van gezondheid, welvaart en veiligheid, zowel persoonlijk als dat van de staat #latijn

 

Latijntweets februari

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van de voorbije maanden vindt u hier.

Februari was blijkbaar geen drukke maand bij de Romeinen.

* 4 februari: vandaag in 211 sterft keizer Septimius Severus in Eboracum (York) tijdens de voorbereidingen voor een veldtocht vs de Caledoniërs (Schotten)

* 11 februari 55: Britannicus, de zoon en erfgenaam van keizer Claudius, sterft in mysterieuze omstandigheden, waardoor Nero écht keizer wordt

* Een dag later, op 12 februari, zou diezelfde Britannicus nl. 14 geworden zijn en kon hij zijn keizerstitel opeisen van regent Nero.

* 14 februari: gisteren, vandaag en morgen werden in Rome de Lupercalia gehouden, waarbij quasi naakte jongemannen door de straten liepen als wolf verkleed

* 15 februari, de laatste dag van de Lupercalia, was voor de Romeinen ook het feest van Februa of Februatio, de rituele lentereiniging

* Op 17/02 werden in Rome de Quirinalia gevierd, ter ere van de Oud-Romeinse oorlogsgod Quirinus. Hij had ook zijn eigen priester, de Flamen Quirinalis

* 24 februari: vandaag werd in Rome de Regifugium gevierd, de herdenking van de vlucht van de laatste Romeinse koning, Tarquinius Superbus, in 510 AC.

Latijntweets januari

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van de voorbije maanden vindt u hier.

* In Rome begon het nieuwe jaar officieel op 1 maart, maar het politieke jaar begon op 1 januari met de indiensttreding van de consuls.

* Op 2 januari 366 staken de Alemannen de bevroren Rijn over, en vielen het Romeinse Rijk binnen

* 2 januari: vandaag werd in 106 AC Marcus Tullius Cicero geboren, een van Romes grootste politici, en vooral een van de beste redenaars aller tijden

* 9 januari: vandaag werd in Rome een van de Agonalia gevierd, een obscure feestdag voor meerdere goden, wellicht ingevoerd door koning Numa Pompilius

* 10 januari: vandaag in 49 AC sprak Caesar de woorden “Alea iacta est”, stak de Rubicon over, en begon zo een burgeroorlog.

* 11 januari: vandaag was de eerste dag van het tweedaagse Carmentaliafestival voor de godin Carmenta, patrones van vroedvrouwen en geboorte.

* 13 januari: in 86 AC stierf vandaag de popularis Gaius Marius, 17 dagen ver in zijn 7de consulaat. Hij is bekend door de burgeroorlog tegen Sulla.

* 15 januari: vandaag in 69 grijpt Otho de macht in Rome, roept zichzelf uit tot keizer, maar pleegt drie maanden later zelfmoord #vierkeizersjaar #latijn

* 16 januari: vandaag in 27 PC krijgt Gaius Julius Caesar Octavianus van de senaat de titel Augustus, meteen ook het begin van het Romeinse Keizerrijk.

* 17 januari: 2052 jaar geleden scheidde Octavianus (de latere Augustus) van zijn vrouw Scribonia, en trouwde meteen met Livia Drusilla

* 18 januari: vandaag in 52 AC werd P. Clodius Pulcher vermoord, wellicht door Milo, wiens verdediging Cicero op zich neemt in de schitterende Pro Milone.

* 24 januari: in 41 wordt de excentrieke, despotische keizer Caligula vermoord door zijn eigen Praetoriaanse garde, waarna ze zijn oom Claudius verkiezen.

* 25 januari: na een lange nacht van onderhandelen accepteert de Romeinse Senaat op 25 jan. 41 de licht fysiek gehandicapte Clau-Clau-Claudius als keizer.

* 27 januari: vandaag in 98 sterft keizer Nerva en volgt zijn adoptiefzoon Trajanus hem op. Onder hem zal het Romeinse Rijk haar grootste gebied beslaan.

 

Latijntweets december

Omdat vandaag een dag is waarop vooral opgeruimd wordt, krijgt u van mij de Latijntweets van de voorbije maand.

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van september vond u hier, oktober hier, en november hier.

* Op 4/12 werd het feest van de Bona Dea gehouden, exclusief voor vrouwen. Clodius kwam in 62 AC in opspraak toen hij vermomd aanwezig was.

* Op 5 december 63 AC gaf Cicero het beste van zichzelf in zijn vierde en laatste Catilinarische redevoering. 2076 jaar geleden. Wow.

* Op 7 december, maar dan in 43 AC, is Marcus Tullius Cicero vermoord door soldaten van Antonius. Een icoon ging van ons heen.

* Gisteren, op acht december 65 AC, werd de grote oden- en satirendichter Horatius geboren. Carpe diem, quam minimum credula postero, Leuconoe!

* 11 december: vandaag werd in Rome een van de Agonalia gevierd, een obscure feestdag voor meerdere goden, maar vooral ter ere van Sol Indiges, de Zon.

* Op 13 december werd er in Rome een lectisternium ofte tafel gezet ter ere van Ceres, de godin van het graan, met bijhorend feest natuurlijk!

* 15 december: vandaag vieren we de verjaardag van keizer Nero, die in 37 PC geboren werd. Hij werd amper 31. Felicem diem natalem, Auguste!

* op 17 december werden in het oude Rome de Saturnalia gevierd, ter ere van Saturnus. Meesters bedienden de slaven, en er werden cadeautjes gegeven.

* 18 december: in 218 AC werd vandaag de Slag bij de Trebiarivier uitgevochten, het 1e grote gevecht van de 2de Punische Oorlog, dat Hannibal glansrijk won

* 19 december: vandaag werd in Rome de Opalia gevierd, een feest ter ere van de chthonische godin Ops, om de bewaring van het graan te verzekeren.

* Op 20 december 69 trok Vespasianus, die generaal was onder Nero, Rome binnen om de titel van keizer op te eisen.

* Op 22 december 69 werd keizer Vitellius gevangen genomen en vermoord op de Scalae Gemoniae, of de Gemonische trappen, in hartje Rome

* 23 december: in Rome was er vandaag het Larentaliafestival: ofwel voor de Lares, de huisgoden, ofwel voor Larentia, de voedster van Romulus en Remus.

* 24 december: vandaag in 3 AC werd Galba geboren, die toch de volle 7 maanden keizer zou zijn van het Romeinse Rijk, van 68 tot 69, het vierkeizersjaar.

* 25 december: pas in 336 dook het eerste gedocumenteerde spoor van Kerstmis op in het oude Rome

* 25 december: vandaag werden in het oude Rome ook de Brumalia gevierd, het winterzonnewendefeest ter ere van Saturnus en Ceres, en later ook Bacchus

Latijntweets november

Soms, als ik eraan denk en er die dag iets memorabels is gebeurd, zet ik op twitter en facebook een weetje over de Klassieke oudheid, in maximaal 140 lettertekens. Die van september vond u hier, oktober hier, en dit zijn die van november.

* Op 4 november startten in Rome de Ludi Plebeii, ofte de volksfeesten die 14 dagen duurden, met paardenraces, theater en atletiekwedstrijden.

* filippica: een vlammende redevoering, gericht tegen één persoon. Komt van de redes die Demosthenes hield tegen Philippos II van Macedonia

* 8 november: 1 vd 3 Mundus Patet-dagen waarop de steen voor de toegang naar de onderwereld werd geopend en er omgang met de doden kon zijn

* Vandaag, de Iden van november, vierden de Romeinen het feest van Feronia, de godin van het wild, vruchtbaardheid, gezondheid en overvloed.

* Vandaag, 14 november, werd in het Oude Rome de Equorum Probatio gehouden, een parade van de equites of ridders

* Vandaag, 17 november in 9 PC, werd Vespasianus geboren, de keizer die de Flavische dynastie stichtte. Hij was de 4de keizer van 69, het Vierkeizersjaar.

* In 401, op 18 november, trekken de Visigothen, onder leiding van Alaric I, de Alpen over, en veroveren Noord-Italië

* 24/11 is de eerste dag van de Brumalia, het Romeinse winterfestival ter ere van Saturnus en Ceres. Een maand lang werd er ’s nachts gefeest.

* Vandaag 25 november in 571 AC mocht Servius Tullius, een van de Romeinse koningen, een triomftocht vieren voor zijn overwinning op de Etrusken