Lijstje

Onderstaand lijstje heb ik schaamteloos gepikt van Tales from the Crib. Gewoon omdat het me ergens wel intrigeerde. Als je net 37 bent geworden, begin je al eens stil te staan bij dit soort dingen. Enfin, here goes.

Vet is al gedaan, niet vet niet.

1. Started your own blog (Tsja, je leest het er nu op. Ik had wel al veel eerder en account op Livejournal, wat eigenlijk ook een blog is, en wel sinds 2001)
2. Slept under the stars (op kamp, ooit op het dak van de keuken van Barts kot, en ooit in de tuin van ons eerste appartement)
3. Played in a band (yup, viool zelfs)
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower
6. Given more than you can afford to charity (ik geef geregeld, maar echt niet dat ik het niet kan missen)
7. Been to Disneyland (ooit, als leerkracht met school. Niet mijn ding)
8. Climbed a mountain (ooit als kind met mijn ouders, maar of dat telt, hmm)
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo
11. Bungee jumped
12. Visited Paris (ik ken er zelfs redelijk goed mijn weg, heb er zowel met de auto als de moto rondgereden)
13. Watched a lightning storm at sea (goed zot!)
14. Taught yourself an art from scratch (al mijn DIY gedoe is misschien geen kunst, maar ik ben er toch trots op)
15. Adopted a child
16. Had food poisoning
17. Walked to the top of the Statue of Liberty (geen zin om in de blakke zon twee uur te staan wachten, nee dank u)
18. Grown your own vegetables (bijna de moeite niet waard, maar het waren toch eetbare wortels)
19. Seen the Mona Lisa in France (al een paar keer)
20. Slept on an overnight train (toen ik 16 was en terugkeerde uit Frankrijk van bij een vriendin)
21. Had a pillow fight (mwoehahaa!)
22. Hitch hiked
23. Taken a sick day when you’re not ill (één keer, trouw van een vriend)
24. Built a snow fort (helaas nooit genoeg sneeuw)
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping
27. Run a Marathon (hallo!)
28. Ridden in a gondola in Venice (ja, in groep tijdens de schoolreis in het zesde)
29. Seen a total eclipse
30. Watched a sunrise or sunset
31. Hit a home run (nog nooit gebaseballd, wel competitierugby gespeeld)
32. Been on a cruise (de Nijl, alweer met school, maar wel als leerkracht)
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language (ik probeer wat Turks te leren)
37. Had enough money to be truly satisfied
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person
39. Gone rock climbing (wel indoor klimmuren)
40. Seen Michelangelos David
41. Sung karaoke
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa (als Egypte telt tenminste)
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance (helaas al een paar keer)
47. Had your portrait painted
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris (verschillende keren aan de voet gestaan, maar de top is me te duur en veel te lang wachten)
51. Gone scuba diving or snorkeling (gesnorkeld in Griekenland, ja)
52. Kissed in the rain
53. Played in the mud (als kind hoe meer hoe liever)
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class (acht jaar lang zelfs)
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Girl Scout Cookies (tellen wafels voor de KSA ook?)
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason
64. Donated blood, platelets or plasma (wel aangeboden, maar wegens te lage bloeddruk niet gemogen)
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp (Theresiënstadt in Tsjechië, alweer als leerkracht met school)
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favorite childhood toy
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone (once too many)
78. Been on a speeding motorcycle (*grijns*)
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican
82. Bought a brand new car (altijd gekregen van mijn schoonouders en zo, dus nooit nieuw)
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper
85. Read the entire Bible
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox
89. Saved someone’s life (ik denk het wel, hartmassage toegepast, was er dagen niet goed van)
90. Sat on a jury (achter de schermen, ja, van de Latijnolympiade)
91. Met someone famous
92. Joined a book club
93. Lost a loved one
94. Had a baby (twice)
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone
99. Been stung by a bee
100. Read an entire book in one day

56 van de 100: nog een lange weg te gaan, al vind ik niet alles hier een prestatie. Maar bon, het is toch al iets.

5 Antwoorden op “Lijstje”

  1. @Kaatje: is dat zo ongeloofwaardig? Hoe kan je nu een duidelijk oordeel hebben over iets dat onze cultuur zo grondig beïnvloedt en beïnvloed heeft, als je de basistekst niet gelezen hebt?

    Ik moet trouwens ook dringend de Koran eens ter hand nemen, medunkt.

  2. Neenee, niet ongeloofwaardig, zo bedoelde ik het niet.
    Maar je bent echt de eerste van wie ik verneem dat ze’m helemaal heeft uitgelezen. Ik zie het mijzelf in elk geval niet te doen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.