Onbegrijpelijk

Frankrijk. Een vrouw ligt, na een zware nachtdienst in de fabriek, te slapen terwijl haar vijfjarig zoontje en haar tienjarig dochtertje met de playstation aan het spelen zijn. Er ontstaat ruzie, waarbij het jongetje een mes grijpt en zijn zusje neersteekt, meermaals. Het kind wordt naar het ziekenhuis gevoerd, en blijkt het gelukkig te overleven. De moeder is in alle staten.

Alleen…

Forensisch onderzoek wijst uit dat de messteken te hoog en te diep zijn voor het jongetje. Het meisje bevestigt wat later de vermoedens: de moeder lag te slapen, werd gewekt door geruzie en begon te flippen: ze nam een mes en stak haar eigen dochter neer. Daarna zette ze haar zoontje onder druk om de schuld op zich te nemen, wat het kind gewillig deed.

Dat kan er bij mij dus niet in. Waarom? Waarom zou je als moeder je eigen kind zo emotioneel willen chanteren, dat het kind de schuld op zich neemt? Omdat je dan in de gevangenis vliegt en beide kinderen geplaatst worden? Omdat je het kind duidelijk maakt dat het dan zijn mama kwijt is? En het jongetje toch niet gestraft zou worden?

Ik probeer het te rationaliseren, maar het lukt niet. Dat ze flipt, kan ik ergens begrijpen. Elke ouder zou wel eens zijn kinderen achter het behang willen plakken, zeker als je moe en gestresst bent. Maar de rest? Nee. Ik heb nochtans een goed empathisch vermogen, maar dit is blijkbaar een brug te ver. En juist daarom laat het me niet los.

Venus

venus

Wanneer ik, bij het sluiten van de gordijnen, nog even naar buiten kijk, zie ik boven de zuidwestelijke huizen een helderwitte ster staan stralen. Boven de einder is het nog net niet helemaal donker, en daarom kan ik de rest van de sterren (nog) niet zien.

Ik weet dat ik naar Venus sta te staren, en ik ben me er, een ondeelbaar moment, van bewust hoe klein ik wel ben.

En dan sluit ik met een ruk resoluut de gordijnen. In mijn eigen universum ben ik God. Toch voor een enkel ondeelbaar moment.

Vrienden versus kennissen

Vandaag is me het verschil tussen vrienden en kennissen nog maar eens duidelijk geworden.

Ja, op facebook heb ik intussen meer dan 600 ‘vriendjes’. Daar zitten echte vrienden tussen, maar vooral veel kennissen, collega’s, blogosfeervrienden, leerlingen en larpers. Ik ga er wel prat op dat ik hen moet kennen, al was het maar van puur online. Ik moet hen onmiddellijk kunnen thuisbrengen, en er net iets meer over weten dan enkel hun naam. Het overgrote merendeel valt dus onder de categorie ‘kennissen’.

Want vrienden, dat heb ik me vandaag nog eens gerealiseerd, zijn die mensen bij wie ik mezelf ben en kan zijn. Màg zijn, ook. Diegenen die me vaak al lang kennen, en bij wie ik geen blad voor de mond neem, en vooral aan wie ik probleemloos mijn emoties kan tonen. Want, hoe open ik ook lijk, ik steek heel veel van mezelf weg. Zoals iedereen, veronderstel ik.

En dan duikt er plots weer iemand op die ik al jaren ken, die ik een beetje uit het oog verloren was, maar die ik eigenlijk wel tot mijn vrienden reken. En dan kan het me niet echt schelen hoe ik eruit zie, en zitten we twee uur vol te kletsen over emoties en gevoelens. Gewoon, samen in de zetel.

En weet je? Dat doet deugd -)

Klasse

Onderwijs is datgene wat overblijft nadat men is vergeten wat men op school heeft geleerd.

John Dryden (1631-1700), Engels dramaturg

Perceptie

Advocaat Jacques Vergès in de Knack van een paar weken geleden:

“Ik zou Hitler verdedigd hebben, zoals ik ook Osama Bin Laden als cliënt zou accepteren, en zelfs George W. Bush.”

“Zelfs”.

Stof tot nadenken.

Gelukkig repliceert de interviewer:

“U wilt toch niet in ernst de misdaden van Hitler, Bin Laden en Bush in één adem noemen?”