Quizje

Vandaag was het een beetje een spreidstand op school: om half negen begonnen mijn vijfdes aan hun niet-behandelde tekst en moest ik dus even toezicht doen in de grote zaal en eventuele vragen beantwoorden.

Om 9.20 uur had ik echter les tot 11.00 uur met mijn tweedes. Nu, dat is hun laatste les Latijn, hun laatste volledige lesdag, en mijn collega Sam en ik zagen het niet zitten om nog echt nieuwe les te geven, aangezien ze toch geen examen hebben.

In de plaats daarvan hadden we een quiz voorzien voor al onze leerlingen samen, over de leerstof van het hele jaar, zowel cultuur als grammatica. Ze kregen vier ronden van elk 8 vragen voorgeschoteld op papier, 3 kahootronden – waaronder eentje volledig aan Grieks gewijd – waarbij niet de tijd telde, maar enkel de goede antwoorden, en dan nog een tafelronde met rebusachtige dingen. Ik moet het toegeven: ze gingen er echt volledig voor! Ikzelf speelde quizmaster, terwijl Sam de oncontesteerbare jury was.

De winnaars waren overigens niet het gedoodverfde groepje jongens, maar wel een groepje meisjes dat het haalde met één punt verschil. Goed gedaan, dames!

Oh, en om 11.00 uur moest ik het opruimen aan Sam laten, want dan moest ik zelf nog mondeling examen gaan afnemen van enkele vijfdes. De bedoeling was eerst geweest dat dit zou aansluiten op de versio, maar de roostermakers waren uit het oog verloren dat ik ook nog zo’n klein beetje moest lesgeven. Tsja.

Maar de examens waren goed, de quiz was goed, en ik was content. Meer moet dat niet zijn.

GWP vijfdes

Vroeger ging ik altijd mee met het thuisproject van de vijfdes, “Stad in Beeld“, een fotoproject dat ik mee op poten had helpen zetten. Ik regelde de maandag: vier fotografen kwamen in de voormiddag een workshop geven over fotografie, en in de namiddag moesten de leerlingen dan een GPS-tocht doen met bepaalde foto-opdrachten. In de rest van de week deden we Brussel (foto-zoektocht), Rijsel (Frans), Den Haag (wiskunde) en dan de laatste dag verwerking van de foto-opdrachten doorheen de week. De zesdes zaten dan in Italië, de rest van de leerlingen heeft gewoon les.

Helaas is dat project ten grave gedragen. In corona kon het niet doorgaan, natuurlijk, en sindsdien zitten er meer dingen in die we anders in de loop van het schooljaar organiseren. Nu is het een dag Ieper-Westhoek-Tyne Cot-Passendale (geschiedenis), een dag Den Haag (nog steeds wiskunde in het Eschermuseum), Rijsel (nog steeds Frans), een dag in Fort Breendonk en Mechelen (geschiedenis) en een halve dag studiekeuze. Logisch, maar wel wat jammer, tsja.

Veel word ik ook niet meer ingeschakeld, want ik heb natuurlijk wel gewoon les met mijn eerstes en tweedes, een halve opdracht dus. Maar dit jaar hebben ze me wel ingeschakeld voor Rijsel op woensdag, voor het eerst, omdat ik nu geen kleine kinderen meer heb. En ook wel omdat ik op de woensdag vrij ben, en ik ook niet mee moet lopen met de leerlingen, want die lopen rond met een Franstalige gids. Op die manier kan ik rondlopen in de stad op mijn eigen tempo en kan ik zitten wanneer nodig.

Ik vind dat mega lief van mijn collega’s dat ze daaraan gedacht hebben.